Visie Advocaat Gunther Cox

Meester Gunther Cox

Kantoor Advocaat Gunther Cox

Meester Cox wenst bij de start van een dossier een juiste analyse en inschatting te kunnen maken van de sterktes en zwaktes van een dossier. Hij dient hiervoor van bij aanvang over alle relevante stukken en informatie te kunnen beschikken. Op basis van deze analyse zal een plan van aanpak besproken worden met de cliënt en dit vanuit een realistische benadering in functie van de verwachtingen van de cliënt en de haalbaarheid in het dossier.

Bij voorkeur bestaat dit plan van aanpak uit het nastreven van een minnelijke regeling. Meestal zijn cliënten beter geholpen met een minnelijke regeling dan met een vaak langere en duurdere gerechtelijke procedure. Indien noodzakelijk zal meester Cox uiteraard niet aarzelen om doortastend te werk te gaan in een eventuele gerechtelijke procedure.

Bij het bepalen van de volgende stappen wordt steeds samen met de cliënt een afweging gemaakt tussen de kosten en baten van de verschillende opties.

Ten einde meester Cox toe te laten zijn cliënten zo optimaal mogelijk bij te staan, is het van belang dat zowel meester Cox als de cliënten elkaar stipt op de hoogte houden van eventuele ontwikkelingen.