Kosten en erelonen

Kosten en erelonen

Terug naar homepage

Naargelang de situatie van de cliënt zijn er verschillende mogelijkheden om de staat van kosten en erelonen te voldoen.

1 Facturatie

Het kantoor hanteert een marktconform uurtarief voor het bepalen van de erelonen. Tevens worden er afspraken gemaakt aangaande kantoorkosten zoals briefwisseling en kilometervergoeding.

Een ontwerpovereenkomst tussen advocaat en private cliënt treft u HIER aan. De bepalingen van deze overeenkomst gelden eveneens als algemene voorwaarden.

Voor specifieke opdrachten zoals incasso kunnen aparte afspraken gemaakt worden.

2 Verzekering rechtsbijstand

Bij het voeren van gerechtelijke procedures zijn cliënten vaak niet
op de hoogte dat zij in veel gevallen recht hebben op rechtsbijstand. De rechtsbijstandsverzekering dekt de kosten en erelonen van de advocaat, evenals de procedurekosten en de expertisekosten.

Bovendien voorzien veel verzekerings-maatschappijen in hun polis een vrije keuze van advocaat en is de cliënt dus niet gebonden door de keuze van de verzekeringsmaatschappij.

Vaak is rechtsbijstand een onderdeel of optie van een andere polis. Zo kan rechtsbijstand vervat zitten in uw auto-verzekering, familiale verzekering of brandpolis.

3 Pro Deo

Indien u pro deo gerechtigd bent, kan meester Cox afhankelijk van de materie en de te voeren procedure ook pro deo voor u optreden. De Belgische Staat zal dan de kosten dragen.